© 2007-2019 ECOTERM
Uvedený zkrácený seznam je vybrán z více než 900 zakázek, realizovaných v období od roku 1990. U většiny uvedených akcí firma ECOTERM zajišťovala kompletní vypracování včetně projektové dokumentace a projednání s úřady. Objem realizovaných akcí činí v průměru 50- 80 mil. Kč ročně.

Týn nad Vltavou
 • Systém řízení zásobování teplem města
 • řízení dvoutrubkového vytápěcího systému (VS, DPS)
 • řízení předávací stanice horkovodu z JE Temelín
 • dispečink řízení
 • veškeré komunikační spojení pomocí přímého kabelu

Rychnov nad Kněžnou
 • řízení všech VS a kotelen ve městě
 • úpravy řešení provozu horkovodního systému, technologické úpravy
 • řízení výtopny
 • dispečink řízení
 • veškeré komunikační spojení pomocí RDS (20 stanic)

Nemocnice Prachatice
 • klimatizace a vytápění

Jičín
 • řízení kotelen a předávacích stanic
 • řešení úprav zdrojů
 • dispečink řízení
 • komunikační spojení kombinované přímým kabelem a RDS

Praha Jihozápadní město
 • regulace systémů vytápění, instalace termostatických ventilů

Humpolec - Systém řízení zásobování teplem města
 • Dodávka rekonstrukce VS na plynovou kotelnu, včetně kogenerační jednotky
 • dodávka technologie strojní části
 • řízení kotelen a domovních předávacích stanic
 • dispečink řízení

Nemocnice Trutnov
 • řízení výměníkové stanice, zdroje čisté páry
 • řízení teplovodních uzlů v jednotlivých pavilonech
 • řízení provozu zařízení vzduchotechniky a klimatizace pro operační sály
 • řízení zařízení TZB
 • komplexní dispečerské pracoviště

Ostrava - Systém řízení zásobování teplem
 • řízení parních VS a domovních předávacích stanic v centru Ostravy

Karlovy Vary
 • Systém řízení provozu horkovodu z elektrárny Vřesová do Karlových Varů
 • řízení sekčních uzávěrů, odboček a VS
 • dispečink řízení
 • kom. spojení kombinované přímým kabelem s využitím linkových vf modemu (velká vzdálenost) a pomocí telefonního modemu

Klimkovice - Lázně Darkov, Jodová sanatoria Klimkovice, areál lázní
 • řízení provozu kotelny, ÚT, VZT, EPS, EZS, EVS a čerpání pitných a léčivých vod
 • dispečink řízení
 • kom. spojení kombinované pomocí kabelů a RDS

Kostelec nad Orlicí - Řízení kotelen
 • řízení kotelen ve městě a ve školách

IBC Brno, Příkop - stavba roku 1997
 • řízení kotelny a kogeneračních jednotek
 • řízení vytápění a vzduchotechniky
 • centrální dispečink provozu objektu

Unex a.s. Uničov
 • změna technologie kotelny, řízení kotelny
 • změna systému tepelného hospodářství
 • řízení vytápění a ohřevu TUV v jednotlivých objektech

Pelhřimov - Nemocnice Pelhřimov
 • řízení provozu kotelny
 • regulační uzly ÚT, VZT, TUV
 • dispečink řízení

Agrie Brno
 • řídící systém vytápění a klimatizace, výměníkové stanice dispečerské pracoviště

Hotel Meteor Plaza - Praha, Hybernská 6
 • řízení kotelny a kogeneračních jednotek
 • rekonstrukce rozvodů tepla
 • řízení vytápění, ohřevu TUV a klimatizace
 • centrální dispečink provozu objektu

Horácké divadlo Jihlava
 • řídící systém vytápění a klimatizace

Hotel Ariston - Praha, Seifrtova 65
 • řízení kotelny
 • řízení vytápění a vzduchotechniky
 • centrální dispečink provozu objektu

Pronto Brno
 • vytápění, elektroinstalace, osvětlení
 • řízení spotřeby tepla

Kostelecké uzeniny a.s. Kostelec
 • řízení kotelny a kogeneračních jednotek

Nemocnice Uherské Hradiště
 • klimatizace operačních sálů

Příbor - Kotelna Benátky
 • řízení kotelny a kogeneračních jednotek
 • řízení teplovodních uzlů (23) v jednotlivých domech

Torbajevo - Závod na zpracování brambor
 • motorická instalace
 • osvětlení, elektroinstalace
 • řízení provozu

Policie České republiky - JmK Brno Kounicova 24
 • řízení výměníků ÚT
 • rekonstrukce EI

Policie České republiky - AO Brno Křenová
 • řízení výměníků ÚT
 • ohřevu TUV
 • vzduchotechniky

OD TESCO - Brno-Dornych
 • řízení výměníků ÚT
 • řízení vzduchotechniky
 • chladící jednotky
 • rekonstrukce EI
 • dispečerské pracoviště

Nemocnice DELTA - Brno-Drobného 36
 • řízení výměníkové stanice
 • řízení teplovodních uzlů v jednotlivých pavilonech

Policie České republiky - AO Brno - Dornych
 • řízení výměníků ÚT
 • ohřevu TUV
 • vzduchotechniky

Policie České republiky - Brno Bauerova
 • řízení ÚT
 • ohřevu TUV
 • vzduchotechniky

OD TESCO - Hradec Králové
 • rekonstrukce vytápění
 • rekonstrukce rozvodů tepla a chladu pro VZT
 • dodávka a instalace Fan-coilů
 • dispečerské pracoviště

Dům pánů z Lipé - Brno
 • řízení ÚT
 • řízení vzduchotechniky
 • regulace Fan-coilů
 • dispečerské pracoviště

OD TESCO - Plzeň
 • rekonstrukce technologie výměníkové stanice
 • změna ohřevu TUV
 • změna ohřevu TUV
 • rekonstrukce elektroinstalace
 • řízení provozu VS
 • dispečerské pracoviště

Penzion Svitavy
 • řídící systém vytápění a klimatizace, rekuperace tepla a optimalizace zdroje tepla

Sportovní hala Brno Vodova
 • řízení ÚT
 • řízení vzduchotechniky
 • osvětlení
 • dispečerské pracoviště

Paklje Srbsko
 • Řízení provozu čerpací stanice vodárenského systému

Praha Nedašovská 339, 341
 • rekonstrukce technologie domovních kotelen
 • změna ohřevu TUV
 • regulace

Nejvyšší soud Brno Burešova
 • řízení ohřevu TUV, vytápění
 • vzduchotechniky
 • řízení výměníkové stanice

Policie České republiky - Břeclav
 • rekonstrukce kotelen objekt A,B,C
 • regulace

Sportovní hala Břeclav
 • řízení ÚT
 • řízení vzduchotechniky
 • osvětlení
 • dispečerské pracoviště

Brno Vinohrady Pálavské nám. - multifukční dům
 • řízení systému vytápění a větrání bytů a obchodních ploch

Město Břeclav
 • řízení teplovodního systému, domovních stanic a zdrojů tepla v lokalitách Hájová, Valtická, Sladová

Tesco stores ČR a.s.
 • realizace úsporných opatření v oblasti vzduchotechniky, osvětlení na všech hypermarketech v české republice

Tesco stores SK a.s.
 • realizace úsporných opatření v oblasti vzduchotechniky, osvětlení na všech hypermarketech v slovenské republice