© 2007-2019 ECOTERM
Rodinné domy
  • ekvitermní regulace
  • optimalizace dle prostorové teploty
  • dálkové řízení pomoci mobilní sítě
  • řízení kombinovaných zdrojů (sluneční kolektory, plynový- elektrický kotel, pevná paliva)
  • řízení bazénů

Bytové domy
  • řízení domovních uzlů pro vytápění
  • regulace ohřevu TUV

Multifunkční objekty
Dodáváme systémy komplexního řízení a ochrany objektu. Systém regulace je propojen se systémem EPS a EZS do jednoho centrálního dispečinku, který může mít vytvořeny kontrolní pracoviště dle potřeby.

Tepelné sítě, zdroje tepla
Řízení zdrojů tepla a tepelných sítí zajišťujeme systémy komunikující jak po pevných linkách, tak bezdrátově pomocí vysílaček, nebo pomocí internetových sítí, nebo jejich kombinací.

Zdravotnictví, čisté prostory
V této oblasti zajišťujeme přesné dodržení požadovaných parametrů řízením vzduchotechnických jednotek pomocí regulátorů s vysokou spolehlivostí a přesností.

Záruky, servis
Firma zajišťuje záruční servis i do 24 hodin. Dále zajišťujeme pozáruční servis formou preventivních prohlídek 1 nebo 2 ročně, odstraňující možné poruchové stavy.