© 2007 ECOTERM
Rozdělovače topných nákladů (RTN) jsou určeny pro poměrové rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými tělesy. Indikátory topných nákladů splňují všechny stanovené normy a je v souladu s předpisy platnými v zemích ES (ČSN EN 835:1995). Proti neoprávněným zásahům je indikátor RTN zajištěn plombou.

Odpařovací RTN
Během měřeného období se kapalina v ampuli odpařuje v závislosti na teplotě a účinku trvání tepla. Čím více se přivede tepla k měřící kapalině, tím více se jí odpaří. Množství odpařené kapaliny se zjišťuje (odečítá) minimálně jedenkrát ročně na stupnici uvedené na krytu měřiče.

Elektronické RTN
Registrují rozsah teploty topného tělesa a teploty místnosti (dvoučidlové), popř. topného tělesa a referenční naprogramované teploty (jednočidlové). Výhodou je automatický odečet ke zvolenému datu i možnost zpětné kontroly za minulé období při případné reklamaci vyúčtování.

Správná montáž indikátorů rozhoduje o správném podchycení spotřeby tepla. S montáží indikátoru se provádí tzv. mapování otopných těles, kdy pracovník firmy ECOTERM zapisuje údaje týkající se otopného tělesa (konstrukce a velikost, počet článků, umístění) a také zapisuje počet ochlazovaných stěn v bytě. Tyto skutečnosti jsou potom zohledněny v provedeném rozúčtování. Shromážděné údaje se zpracovávají v počítači , na programovém vybavení SPOTEP, v sídle firmy.