© 2007 ECOTERM
Bytový vodoměr má metrologický charakter stanoveného měřidla, slouží však jen k poměrovému rozúčtování nákladů na přípravu a dodávku TUV a SV spotřebitelům. Dle zákona o metrologii č.505/90 Sb., jeho novely č.119/2000 Sb. a příslušných nařízení je povinností majitele bytových vodoměrů zajistit jejich nové ověřování ve státní zkušebně po uplynutí ověřovacího období (na měřiči je označen letopočet počátku ověřovacího období ověřovací značkou). Pro bytové vodoměry na teplou užitkovou vodu platí jedno ověřovací období po dobu čtyř let a pro bytové vodoměry na studenou vodu platí po dobu šesti let.

Není-li provedeno nové ověření, naměřené hodnoty na těchto měřičích nelze uznat a použít pro vyúčtování a je v tomto případně třeba použít "náhradní způsob výpočtu".

Nabízíme řešení:
Provádíme nové ověření bytových vodoměrů na SV i TUV formou výměny. Původní vodoměr je demontován, místo něj je nainstalován nový vodoměr.

Do ceny za provedené práce je zahrnuto
  • vyhotovení harmonogramu prací, tisk a roznesení pozvánek jednotlivým uživatelům do poštovních schránek
  • demontáž původního vodoměru
  • montáž nového vodoměru ověřeného na státní zkušebně
  • v případě potřeby pročištění a nebo montáž nového šroubení
  • kontrola stavů a nové zaplombování vodoměrů
  • evidence stavů spolu s výrobními čísly původních a nových měřičů v montážních protokolech (po skončení akce předání kopií protokolů objednateli)